de wereld

10-06-1999

hoofdpagina

  campagne
    
basisopzet
    
balans
    wereld

      demon
      
elfin
      
gnoom
      
mens
    
beroepen
    
omgeving
    karakters
    
verslagen

  Joost

Wereld achtergrond

De huidige geschiedenis begint bij de grote oorlog. Hierin trokken de chaosdwergen en elven ten strijde tegen de rest van de wereld, en het zag er lang naar uit dat ze gingen winnen. Alleen intensieve samenwerking van de rest van de wereld is deze dreiging de kop ingedrukt en werden de legers der chaos teruggedrongen tot ver onder de gebergten. Aan het eind van de oorlog was de wereld verwoest en besloten de vier machtige magiërs die met hun magie de laatste bolwerken van het chaosvolk geslecht hadden hem zo goed als ze konden weer op te bouwen. Ieder had zijn/haar eigen ideeën over wat de beste structuur van een beschaving was. In onderling overleg kreeg zijn eigen kwadrant om te besturen, met een overkoepelende raad voor de algemene lijn. Met machtige magie werden de delen onderling van elkaar afgeschermd met krachtvelden zodat de opbouw in alle rust kon plaatsvinden. Zonder bijzondere maatregelen is het niet mogelijk een ander deel te betreden. Teruggedrongen tegen de krachtvelden, uit elkaar geslagen en gedemoraliseerd werden resterende chaoskrijgers eenvoudig geneutraliseerd. Alleen diep in de wortels van de gebergten bevinden buiten het bereik van de krachtvelden nog kleine enclaves die met moeite in eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze laatste restanten worden door de raad nauwlettend in de gaten gehouden. Aangezien ze geen bedreiging meer vormen worden ze op dit moment in leven gelaten.

De verschillende kwadranten

De gnoom

De elfin

De demon

Het mens

campagne omhoog