de demon

10-06-1999

hoofdpagina

  campagne
    
basisopzet
    
balans
    
wereld
      demon
      
elfin
      
gnoom
      
mens
    
beroepen
    
omgeving
    karakters
    
verslagen

  Joost

Eigenschappen

Assertief tot in het agressieve, groot ontzag voor kracht en macht.

Gebied

Er zijn slechts weinigen teruggekeerd van een reis naar dit gebied, geografie staat niet in hoog aanzien waardoor de kennis hierover nihil is, verhalen duiden op een geschakeerd mengsel van verschillende overtuigingen en geloven bij de bevolking. De gemiddelde inwoner hecht erg aan eigen identiteit als ras en groep daarbinnen en heeft grote eerbied voor individuele kracht en macht. In een van de overgeleverde verhalen rijdt de kampioen van een belegerde stad dwars door de stellingen van de vijand naar het hoofdkwartier aldaar. Zij slaat daar de hoofdman met vlakke hand in het gezicht en rijdt ongeschonden weer terug de stad in. De volgende dag was het leger vertrokken.

wereld omhoog