de elfin

10-06-1999

hoofdpagina

  campagne
    
basisopzet
    
balans
    
wereld
      demon
      elfin
      
gnoom
      
mens
    
beroepen
    
omgeving
    karakters
    
verslagen

  Joost

Eigenschappen

Behoudend, afwachtend, eerbied voor gezag.

Gebied

Hoewel dit kwadrant oorspronkelijk ook in vier kwarten verdeeld is speelt dit in de praktijk alleen nog qua geografie een rol. De hoofdstad is Sannom. Het gebied is opgedeeld in verschillende feodale rijken, elk geleid door een elven adellijke familie. Er zijn drie belangrijke groepen binnen de adel. Het openlijk aanhangen van een godsdienst wordt hier ontmoedigd.

Politiek en macht

Het gebied wordt in een feodale structuur bestuurd. De oude adel beschikt over de rijkere, stabielere gebieden en geniet grote privileges. Zij houden zich voornamelijk met de machtspolitiek in Sannom en laten het beheer thuis vaak aan regenten over. De nieuwe adel heeft gebieden die of economisch onaantrekkelijk zijn en/of gelegen zijn aan probleemgebieden.

Mielmoor
Patinoor
Patisuut
Door
Porteding
De Vakteur
Arenden
Eendracht
Grijsig
Roodwit
Schermbloesems
Bloesems
Van de Zilveren Beek
Nie
Sange
Bohom
Nevlier
Sardons
Sondrangst
DezeTik
Bwassee
Wortol
Sandeu
Hoogstand
Nergens
Graminee
Klaver

Oude adel
Oude adel
Oude adel
Oude adel
Nieuwe adel
Nieuwe adel
Nieuwe adel
Oude adel
Nieuwe adel
Nieuwe adel
Nieuwe adel
Oude adel
Oude adel
Oude adel
Oude adel
Oude adel
Oude adel
Oude adel
Nieuwe adel
Oude adel
Oude adel
Nieuwe adel
Oude adel
Nieuwe adel
Nieuwe adel
Oude adel
Nieuwe adel

 
NNO
NNO
NNOO
NNOO
NNW
NNWW
NO
NO
NW
NW
NWW
NWW
OO
OO
OON
W
WW
ZO
ZW
ZWW
ZWW
ZZ
ZZO
ZZOO
ZZW
ZZWW

Mijnbouw
Veeteelt
Landbouw
Handel
Handel
Mijnbouw
Landbouw
Bosbouw
Diensten
Diensten
Landbouw
Handel
Handel
Mijnbouw
Bosbouw
Handel
Bosbouw
Visserij
Bosbouw
Handel
Bosbouw
Visserij
Bosbouw
Bosbouw
Visserij
Veeteelt
Handel

Vallei
Heuvels
Vlakte
Vlakte
Heuvels
Bergen
Vallei
Vlakte
Vlakte
Bergen
Vlakte
Delta
Kust
Bergen
Heuvels
Vlakte
Bergen
Kust
Heuvels
Woestijn
Heuvels
Eiland
Kust
Kust
Kust
Eiland
Eiland

wereld omhoog