Wereld achtergrond

De huidige geschiedenis begint bij de grote oorlog. Hierin trokken de chaosdwergen en elven ten strijde tegen de rest van de wereld, en het zag er lang naar uit dat ze gingen winnen. Alleen intensieve samenwerking van de rest van de wereld is deze dreiging de kop ingedrukt en werden de legers der chaos teruggedrongen tot ver onder de gebergten. Aan het eind van de oorlog was de wereld verwoest en besloten de vier machtige magiŽrs die met hun magie de laatste bolwerken van het chaosvolk geslecht hadden hem zo goed als ze konden weer op te bouwen. Ieder had zijn/haar eigen ideeŽn over wat de beste structuur van een beschaving was. In onderling overleg kreeg zijn eigen kwadrant om te besturen, met een overkoepelende raad voor de algemene lijn. Met machtige magie werden de delen onderling van elkaar afgeschermd met krachtvelden zodat de opbouw in alle rust kon plaatsvinden. Zonder bijzondere maatregelen is het niet mogelijk een ander deel te betreden. Teruggedrongen tegen de krachtvelden, uit elkaar geslagen en gedemoraliseerd werden resterende chaoskrijgers eenvoudig geneutraliseerd. Alleen diep in de wortels van de gebergten bevinden buiten het bereik van de krachtvelden nog kleine enclaves die met moeite in eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze laatste restanten worden door de raad nauwlettend in de gaten gehouden. Alleen in het gebied van de elfin lijken er toch af en toe lokaal kleine problemen op te treden. Meer dan wat ongemak levert dit niet op. Aangezien de chaosvolken geen bedreiging meer vormen worden ze op dit moment met rust gelaten.

Waarschuwing: de wereld is sterk in beweging, bovenstaande informatie is gedateerd.

De verschillende kwadranten

De gnoom

Eigenschappen

Creatief, ondernemend, vooruitstrevend, verdediger van de individuele vrijheid.

Gebied

Zijn kwadrant is onderverdeeld in vier kwarten die elk een grote zelfstandigheid genieten. De samenstelling van de bevolking is zeer geschakeerd.

De elfin

Eigenschappen

Behoudend, afwachtend, eerbied voor gezag.

Gebied

Hoewel dit kwadrant oorspronkelijk ook in vier kwarten verdeeld is speelt dit in de praktijk alleen nog qua geografie een rol. De hoofdstad is Sannom. Het gebied is opgedeeld in verschillende feodale rijken, elk geleid door een elven adellijke familie. Er zijn drie belangrijke groepen binnen de adel. Het openlijk aanhangen van een godsdienst wordt hier ontmoedigd.

Politiek en macht

Het gebied wordt in een feodale structuur bestuurd. De oude adel beschikt over de rijkere, stabielere gebieden en geniet grote privileges. Zij houden zich voornamelijk met de machtspolitiek in Sannom en lat en het beheer thuis vaak aan regenten over. De nieuwe adel heeft gebieden die of economisch onaantrekkelijk zijn en/of gelegen zijn aan probleemgebieden.

De demon

Eigenschappen

Assertief tot in het agressieve, groot ontzag voor kracht en macht

Gebied

Er zijn slechts weinigen teruggekeerd van een reis naar dit gebied, geografie staat niet in hoog aanzien waardoor de kennis hierover nihil is, verhalen duiden op een geschakeerd mengsel van verschillende overtuigingen en geloven bij de bevolking. De gemiddelde inwoner hecht erg aan eigen identiteit als ras en groep daarbinnen en heeft grote eerbied voor individuele kracht en macht. In een van de overgeleverde verhalen rijdt de kampioen van een belegerde stad dwars door de stellingen van de vijand naar het hoofdkwartier aldaar. Zij slaat daar de hoofdman met vlakke hand in het gezicht en rijdt ongeschonden weer terug de stad in. De volgende dag was het leger vertrokken.

De mens

Eigenschappen

Afwachtend, calculerend, georganiseerd

Gebied

Dit is het meest gesloten gebied, de weinige handelaren en diplomaten die de externe kontakten verzorgen laten weinig informatie los. Er wonen geen draken.